Užitečné odkazy

Více informací o REACH a praktické rady, lze nalézt na následujících stránkách:
 
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
http://echa.europa.eu/
 
Společné výzkumné středisko Evropské komise
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/reach/
 
Agentura pro podnikání a průmysl Evropské komise
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/
 
Agentura pro životní prostředí Evropské komise
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm