Stav registrace výrobků

Ke dni 31. 5. 2018 byly zaregistrovány následující produkty:
 • anilin
01-2119451454-41-0009
 • cyklohexylamin
01-2119486803-29-0001
 • dicyklohexylamin
01-2119493354-33-0000
 • N,N-dimetylcyklohexylamin
01-2119533030-60-0001
 • kyselina dusičná
01-2119487297-23-0033
 • nitrobenzen
01-2119449806-28-0002
 • dietyloxalát
01-2119880854-24-0000
 • sádrovec
01-2119444918-26-0259
 • cyklopentylamin
01-2119932151-51-0000
 • N,N-dimetylbenzylamin
01-2119529232-48-0001
 • N-etylcyklohexylamin
01-2119949285-29-0000
 • N-etylanilin
01-2119943485-31-0001
 • pentametyldietylentriamin
01-2119979537-18-0000
 • N,N-dietylanilin
01-2119943578-22-0001
 • N,N-dimetylisopropylamin
01-2119969062-37-0002
 
 • benzylamin
01-2119492620-39-0001
 • dimetylpropylamin
01-2119977070-40-0002
 • TRIAZINECAT
01-2119983514-30-0005
 • N-metyldicyklohexylamin
01-2120764997-30-0000
 • Dimetylaminoetoxyetanol
01-2119976346-26-0004
 
Potvrzujeme, že žádný výrobek naší společnosti neobsahuje chemické látky, které jsou uvedeny v seznamu kandidátů pro autorizaci z ledna 2019:
 
https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table