Registrace dodavatele

Za účelem zajištění nepřerušených dodávek surovin do výroby se potřebujeme ujistit, že všichni naši dodavatelé prošli procesem registrace.
 
Od následných uživatelů našich výrobků dostáváme spoustu dotazů v souvislosti s našimi registračními plány. Všechny naše produkty byly již zaregistrovány včetně expozičních scénářů našich zákazníků.

Kontakt:

vedoucí ekologie
Ing. Zuzana Svobodová
tel.: 596 642 330
fax: 596 626 258
zuzana.svobodova@bc-mchz.cz