REACH
Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

REACH je jedním z nejsložitějších a nejrozsáhlejších předpisů zavedených do evropské legislativy.
 
Nařízení (ER) č. 1907/2006 evropského parlamentu v souvislosti s registrací, hodnocením, povoleními a omezením chemických látek vstoupilo v platnost dne 1. června 2007.
 
Tato legislativa nařizuje podnikům snižovat nebezpečí chemikálií prostřednictvím poskytování informací o jejich vlastnostech a registraci údajů u centrálniho úřadu.
Cílem je zajištění lepší úrovně ochrany osob i životního prostředí. Toho je třeba dosáhnout v rámci zajištění okamžité přístupnosti správných informací v rámci evropského trhu v souvislosti s manipulací s chemickými látkami, jejich skladováním, výrobou, společně s otázkami řízení rizik, v případě potřeby.
 
Důsledně podle Nařízení povinné péče® při dozoru nad produkty zůstává společnost BorsodChem plně zapojena v zavádění REACH a úzce spolupracuje se svými odběrateli i dodavateli na zajištění bezproblémové přeměny. U svého sortimentu základních i zvláštních chemických látek vyráběných v Ostravě spolupracuje společnost BorsodChem s různými českými sdruženími*, aby mohla předvídat a řešit různé otázky, které z předpisu REACH vyvstanou.
 
Za účelem přípravy a splnění předpisu REACH vytvořila společnost BorsodChem vybranou skupinu zaměřenou na zavádění REACH ke koordinaci a integraci činností v rámci předmětů podnikání celé skupiny.
 
Více informací poskytne paní Zuzana Svobodová, vedoucí oddělení ekologie a bezpečnosti na adrese zuzana.svobodova@bc-mchz.cz
 

Sdružení

REACH.gif