Integrovaný systém řízení

Certifikace pokrývá naše činnosti v souvislosti s anilinem, cyklohexylaminem, dicyklohexylaminem, speciálními aminy, dietyloxalátem, nitrobenzenem, vodíkem a kyselinami dusičnými. Patří sem rovněž naše činnosti spojené s návrhy a vývojem. Činnosti s certifikátem řízení tvoří 100% našeho prodeje.