Integrovaný systém řízení: Životní prostředí

Naše normy na ochranu životního prostředí jsou podrobeny pravidelným kontrolám a přísnému dohledu v souvislosti s emisemi plynů, využíváním vody a úrovní jejího znečištění a tvorbou odpadů.
 
Od roku 1998 jsme držitelem certifikátu s názvem „Responsible Care - odpovědné podnikání v chemii”, který nám udělil Svaz chemického průmyslu České republiky. V roce 2016 jsme toto osvědčení získali po osmé.
 
V roce 2006 jsme obdrželi „Cenu udržitelného rozvoje”. Tento nám udělil Svaz chemického průmyslu České republiky na důkaz uznání naší neustálé snahy na udržení rovnováhy v otázkách hospodářských, společenských a životního prostředí. Veškeré naše výrobní technologie splňují podmínky pro nejlepších dostupných technik (BAT) a jsou v souladu s platnými podmínkami integrovaného povolení.
 
V souladu s  evropskou legislativou v oblasti chemických látek - Nařízení REACH - byly v letech 2010-2018 zaregistrovány u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách všechny produkty společnosti. Nedílnou součástí registrace látek byly Zprávy o chemické bezpečnosti, které stanoví bezpečné podmínky při výrobě a následném použití produktů jako látek podle REACH.
V oblasti implementace Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) splnila společnost všechny legislativní požadavky a vytvořila podmínky k úspěšnému obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů ve třetím obchodovacím období v letech 2013 – 2020.
V souladu s požadavkem „neustálého zlepšování" systémů řízení bylo v roce 2019 na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti včetně požární ochrany a ochrany zdraví při práci, vynaloženo celkem cca 77 % z celkových investičních nákladů společnosti.
Byla realizována preventivní opatření směřující k dalšímu zlepšení ochrany vod, snížení surovinové a energetické náročnosti a k dalšímu zlepšení procesní bezpečnosti provozovaných technologií.

 

 


Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení