Strong community, shared responsibility


Otevřená komunikace – naše přesvědčení


Jsme si zároveň vědomi svých závazků vůči okolí a veřejnosti. Vedení naší společnosti se každoročně setkává se starosty a dalšími představiteli sousedících městských obvodů, aby...
Více informací

Vzdělání – budoucnost chemie


Pozitivní vnímání chemie, především nejmladší generací, je základem pro budoucnost našeho průmyslu. Je pro nás důležité, že vidí sociální výhody našeho podnikání.Spolupracujeme ...
Více informací

Silné vztahy s veřejností, společná zodpovědnost


Uvědomujeme si, že úspěch našeho podnikání závisí na respektování lidí okolo nás. Podporujeme týmovou práci a tvůrčí schopnosti našich zaměstnanců, podněcujeme je k dosahován...
Více informací