Urazili jsme dlouhou cestu

Naším prvotním cílem v Ostravě bylo využití blízkého zdroje koksárenského plynu za účelem výroby čpavku, dusičitých i umělých hnojiv pro tuzemské i evropské odběratele. V dnešní době se zaměřujeme zejména na posilování své pozice na trhu s polyuretanem.

1927 – Začíná stavba nového chemického závodu.

1959 – Začíná výroba cyklohexanonu.

1961 to 1962 – Společnost začíná s výrobou anilinu, cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu v pilotních provozech.

1990 – Přechod ze státního podniku na akciovou společnost Moravské chemické závody (MCHZ).

1993 – První fáze výroby vybraných aminů.

1995 – Certifikace ISO 9002 na anilin, cyklohexylamin, nitrobenzen, koncentrovanou kyselinu dusičnou a kyselinu šťavelovou.

1998 – Rozšíření anilinového provozu.

2000 – Akvizice ze strany strategického partnera a založení společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.

2005 – Další rozšíření anilinového provozu.

2009 – Odprodej licence na technologii výroby do Japonska, kde jsou s úspěchem provozovány dvě velkokapacitní zařízení. Více než jedna desetina světové produkce anilinu je vyráběna v licenci společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.

2011 - Wanhua přebírá úplnou kontrolu nad společností BorsodChem

2013 - BorsodChem MCHZ slaví 85. výročí zahájení výroby

ScreenShot1121.jpg

 

 

ScreenShot1124.jpg