Integrovaný systém řízení: Bezpečnost

Bezpečnost jde ruku v ruce s ochranou životního prostředí v rámci našeho integrovaného systému. Od roku 1998 je naše společnost držitelem certifikátu s názvem „Responsible Care - odpovědné podnikání v chemii”, který nám udělil Svaz chemického průmyslu České republiky již po osmé.
 
Splňujeme požadavky OHSAS 18001 týkající se systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a v roce 2017 jsme opakovaně obdrželi Osvědčení „Bezpečný podnik“. Ten zahrnuje ochranu životního prostředí, požární ochranu a prevenci nehod a úrazů.
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je předmětem pravidelného vyhodnocování a důsledného pozorování. Výskyt pracovních úrazů je minimalizován.

Chemon:
Společnost se zapojila do projketu Chemon, který rozšířil detekční systém úniku amoniaku včetně jeho automatického skrápění. Přenos dat je propojen s Integrovaným bezpečnostním centrem v Ostravě. Tento úspěšný projekt byl realizován ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.
 
 
 


Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení