Vzdělání – budoucnost chemie

Pozitivní vnímání chemie, především nejmladší generací, je základem pro budoucnost našeho průmyslu. Je pro nás důležité, že vidí sociální výhody našeho podnikání.

Spolupracujeme se základními a středními školami, organizujeme exkurze a podporujeme pravidelně letní akci související s chemickou olympiádou.

Dlouhodobá spolupráce se SPŠCH Heyrovského je zakotvena ve smlouvě na kulturní a sportovní aktivity pro studenty. Samostatnou částí je spolupráce v oblasti personální. V areálu školy jsou též trvale umístěny panely prezentující naši společnost, které povzbuzují studenty v rozhodnutí, aby se dále ve své kariéře věnovali chemii.

Samozřejmě spolupracujeme také s vysokými školami, kterým nabízíme spolupráci při řešení konkrétních problémů souvisejících s chemií.